Емануела Ковач, Васил Колев-Vassillo, Веселин Дамянов-Вес, Бранко Николов и Людмил Георгиев

Емануела Ковач, Васил Колев-Vassillo, Веселин Дамянов-Вес, Бранко Николов и Людмил Георгиев са представители на различни поколения графици, но въпреки това всеки от тях вече има своето установено място на художествената сцена. Изложбата „Убежища“, в която са включени произведения на петимата автори, обединява техните разнородни пластически търсения. Зад това богатство от възможности на изкуството на графиката, обаче, прозира и нещо общо, макар и абстрактно, което настоящата експозиция прави опит да изяви – тематичното им фокусиране върху проблема за убежището.

В съвременния глобален свят, белязан от емигрантски вълни, етнически напрежения, екологични катастрофи темата за убежището, като подслон, покрив, приют, гнездо, свърталище придобива все по-голяма актуалност. Бежанските лагери, центровете за подслоняване на бедстващи, приютите за бездомни, дори публичният, културният и игралният дом са теми на непрестанен дебат в общото социално пространство. Убежището все по-често се превръща в единствен дом. Тъкмо проекциите на този социален феномен могат да бъдат видени в представените в изложбата „Убежища“  творби на петимата автори. Всеки по свой начин, съзнавано или не, отразява темата със своя почерк.

Емануела Ковач търси домът в себе си, Васил Колев-Vassillo го материализира в различни архитектурни силуети. Людмил Георгиев овеществява идеята си за убежище, оттласквайки се от предметния свят, в издирване на спомена, видението и съня като възможни убежища. Като контрапункт на този подход се явяват представените от Бранко Николов произведения. В тях архетипните образи на гнездото, на разтворената в мъгла гора, на опустялата старата къща могат да бъдат тълкувани като дом. В творческите опити на  Веселин Дамянов-Вес, откриваме, че убежището е там, където сме самите ние. Това не е конкретно пространство, а начин на възприемане на заобикалящата ни действителност.

Всички тези разностранни тематични посоки и пластически подходи, показани в изложбата „Убежища“, са обединени от един общ за петимата автори избор – избрали са изкуството на графиката за свое творческо убежище.

Повече информация за авторите вижте на: https://grafikart.bg/hudojnici/