Казват, че изкуството, преди всичко, не засяга ума на човека, а неговите емоции. В галерия “Графикарт” се възползват точно от това и създават емоции. Ако търсите място, където искате да се откъснете от шума на града и да се отдадете на изкуството на графиката – това е Вашето място.

Галерия „Графикарт“ е пространство за изложби и събития, които презентират фокусирано графично изкуство – в спектъра от неговите класически форми до съвременните изразни средства. Пространство за среща на любителите на графиката с утвърдени автори, но и с артисти, които са избрали работата с печатната преса за свое призвание през ХХІ в. – търсещи нови идейни и пластични посоки, прекрачващи съществуващите граници на тази стара медия.

Ако сте изкушени от изкуството, със сигурност тук можете да му се отдадете в пълния смисъл на думата и да организирате своите малки празници и работни срещи, потопени в артистична атмосфера.

Галерия „Графикарт“  е част от сдружение „Култура, спорт и здраве МЛ”, основано през 2007 г. През годините Сдружението осъществява различни дейности, а от 2017 г. съвместно с Министерство на културата инициира първия Национален конкурс за графика – класически техники. Конкурсът се провежда на всеки две години и насърчава работата на младите артисти в полето на графиката.

Част от политиката на Сдружение „Култура, спорт и здраве МЛ” е да  подкрепя изкуството, но не кампанийно, а напротив – това да бъде постоянна негова мисия, оказвайки помощ за развитието му у нас и популяризирането му отвъд границите на страната ни.

От 2020 г. сдружението „Култура, спорт и здраве МЛ” си партнира с Държавния културен институт към Министъра на външните работи, с който осъществяват цикъл от изложби презентиращи петимата художници, с които галерия „Графикарт“ работи постоянно – Васил Колев, Бранко Николов, Веселин Дамянов, Емануела Ковач и Людмил Георгиев.

za-nas