Една лична колекция в едно ново пространство за изкуство

Изкуството на графиката в България често остава в сянката на живописта и скулптурата, встрани от големия разговор за изящните изкуства. Графиката като форма на творческа изява у нас продължава да е маргинализирана от специалистите, а и от колекционери въпреки организираните индивидуални изложби на изявени и доказали се автори, въпреки провежданите регулярно графични форуми като Международното триенале на графиката, Международното биенале на графиката – Варна, въпреки дори факта, че именно изкуството на графиката през годините е донесло и едни от най-големите признания за страната ни в чуждестранни конкурси.

Като опит за противостоене на тази ситуация в София се открива едно ново артистично пространство – галерията за графично изкуство Графикарт. Пространство за изложби и събития, които презентират фокусирано графично изкуство – в спектъра от неговите класически форми до съвременните изразни средства. Пространство за среща на любителите на графиката с утвърдени автори, но и с артисти, които са избрали работата с печатната преса за свое призвание през ХХІ в. – търсещи нови идейни и пластични посоки, прекрачващи съществуващите граници на тази стара медия.

„Мисия „Графика“ е първата експозиция, маркираща създаването на галерия ГРАФИКАРТ. В нея се презентира фрагмент от богатата сбирка на колекционера, но на първо място, сам той график по призвание – художникът Людмил Георгиев. През своята  вече повече от 30-годишна кариера и активно присъствие на художествената сцена в страната той не изгубва любопитство към творчеството на своите колеги и с времето натрупва богата графична колекция от произведения на автори, за които изкуството на графиката е не моментно увлечение, а поле, в което живеят, творят и въплъщават идеите си.

В настоящата изложба могат да бъдат видени графични отпечатъци, изпълнени в класически техники като литография, офорт, акватинта, мецотинто и др., а включените автори са 37.  Сред тях специално трябва да бъдат отбелязани имената на Емануела Ковач, Васил Колев, Веселин Дамянов, Стефан Марков, чието творчество има важно място в колекцията на Людмил Георгиев. Изложбата предоставя възможност за среща и с произведения на утвърдени вече като класици в полето на графиката майстори – Любен Диманов, Николай Майсторов, Стоян Цанев, Петър Чуклев, Любомир Йорданов, Борислав Стоев, Стефан Марков, Румен Скорчев и др.

Имената на авторите, включени в изложбата, са: Борислав Стоев, Бранко Николов, Васил Ангелов, Васил Колев, Велико Маринчевски, Веселин Дамянов – Вес, Горан Тричковски, Десислава Христова, Димитър Кулев, Димо Колибаров, Емануела Ковач, Живко Мутафчиев, Захари Каменов, Зоран Мише, Ива Димитрова, Иван Димов, Иван Матеев, Иван Нинов, Камен Старчев, Кольо Карамфилов, Любен Диманов, Любомир Йорданов, Людмил Георгиев, Николай Майсторов, Онник Каранфилян, Павел Целковски, Петър Чуклев, Румен Нечев, Румен Рачев, Румен Скорчев, Свилен Блажев, Стефан Божков, Стефан Марков, Стилиян Стефанов, Стоимен Стоилов, Стоян Цанев, Христо Кърджилов, Цветан Казанджиев.