Достатъчно ли са 30 години, за да разбереш корените си и да се свържеш с тях? Това е „търсенето“ което преди 30 години Станислав Божанков е започнал… В изложбата „Ретро-секцио“ ще видим родовите, личностните и исторически теми, които вълнуват автора. Той самият споделя, че благодарение на студентството, което е прекарал в Краков, е разбрал, че няма как да се впише в света на изкуството ако не се обърне към своите „балкански корени“. „Личното ДНК“, както той се изразява се проява, чрез разбиране на архетипите, търсене на отговори, в наследството на траките, връзките с Византия и дори отпечатъка на неолитната ера по българските земи. Творбите му носят символиката на миналото и кодират знаците на себепознанието и търсенето му. Потъваме в изследователска дейност, която те кара да се замислиш за собственото си родово начало, да търсиш артефактите към душата си.

Графиките му носят отпечатъците на непознатото в нас, сенките на всички преди нас, съхраняват родовата памет. Изображенията на човешка глава, яйце, фрагменти на изгубени знаци в земните, топли цветове – жълто, зелено, червено са това, което е основата на символния език, азбука, която ако успеем да разшифроваме, ще стигнем до отговори, които може би, винаги сме знаели.

Графичното изкуство за Божанков е само изразно средство, което използва да разгърне неговата изследователска дейност, чрез многото и различни техники, които предоставя то. Станко работи акватинта, офорт, колография, линогравюра, мецотинто, обича да експерементира, дори си прави сам хартията. За него водещ е експериментът, до толкова, че дори и при правенето на хартия, я създава обратно на всички правила за направата й.

В трийсет годишното „секцио“, което Станислав Божанков ще ни представи, ще видим творби от циклите „Градът“, „Илюзия за портрет“. „Sub-staion“ и някой от най-новите му графични картини. От заглавията на всеки един цикъл, който споменахме по-горе ни издава целта на неговите творби, да разбере за себе си и за човека, връзката му с други човешки същества и еволюцията, дали въобще съществува?!