ek1
Ден и нощ, 2017

50 х 60 см

офорт/акватинта

2017

Изпрати запитване