Private Collection

Изложена е лична колекция на Людмил Георгиев с творби на съвременни български графици.