От 18 май 2023 г. до 18 юни 2023 г. столичната галерия „Графикарт“ ще покаже творби на Румен Нечев. Графикът, който надхвърля границите на познатото и ни дава нови поводи за размисъл.

Идеята е в основата на света, за да се роди нещо, преди това то е било идея, после е станало желание и накрая се е материализирало. Идеите са несигурни и непостоянни, но в търсенето им се откроява някоя, която дава началото на случването. Изразните средства за реализирането им са необятни и дори иновативни, само и само тази идея да се осъществи.

Румен Начев реализира своите идеи под формата на съчинения. Как така един график ще пише съчинение? Какво представлява съчинението? Това е авторска творба, която разказва история. Съчиненията могат да бъдат три вида: Описателни, повествователни и съчинения –разсъждения. Принципно в съчиненията се изписват с думи и изречения, но при Румен Нечев изразните средства са графичните техники.

Неговите графични творби са разкази в картини. Потапя ни в един свят на сблъсък между минало и настояще, където ще видим използване на техники напомнящи обков на икона. Иновативен в изразните средства, творбите, които ще видим в изложбата „Избрани съчинения“ ще бъдат сбор от трите вида съчинения, които са определени в литературата. Той споделя, че: „Експозицията включва работи разположени в две крайни точки на диапазона в който аз работя. Едната точка е черно-бяла графика ,възможно най-аскетична като техника и изказ, тук идеята е най-важна част от изображението. Печатът е възможно най лаконичен и изчистен. Другата крайна точка е графика със сложна техника, многоцветен печат, сребърни релефи и саморъчно лята хартия. Тук търсеният графичен образ се родее със живописта като цветно богатство и сребърния релеф въздействащ почти  като обков. Между тези две крайни посоки съм търсил въздействието на идеи и образи с различни послания.“

Извървява един път, където ще описва и разсъждава върху съпоставката на тези две крайни точки на простия точен и ясен изказ, където идеята е в основата на творбата, нейното раждане и осъществяване и на многопластовия изказ със сложна техника и много цвят, където идеята е подплатена с описателно изпълнение. Тези крайности са изразени в подбрани графични съчинения, които ще подкрепят изложената теза от автора.