(9.11 – 29.11.2021)

Галерия „ГрафикАрт“ имаше удоволствието да представи изложба с графики на художника Васил Чакъров (1934 – 2018).

Известен и ценен преди всичко с акварелите си, Васил Чакъров (1934 – 2018) през периода 1966 – 1983 година създава и значително графично творчество. Изложбата в галерия «Графикарт» ни дава поглед именно към тези графични работи на художника. Те са изпълнени в различни техники – от дървореза до сухата игла и литографията. Третират различни сюжети. Но неизменно респектират с високо качество, с безпогрешно чувство за композиция, с усет към светлината и деликатно включване на цвета. И главното – те ни срещат с един оригинален авторов свят, който ни кара да се замислим върху ценностите в нашия живот. Ружа Маринска

***

Васил Чакъров е роден на 30.04.1934 г. в с. Багренци, Кюстендилско. През 1953 – 1955 следва в Учителския институт в гр. Станке Димитров (днес Дупница). В 1961 се установява в Самоков, където до 1994 година е учител по рисуване. От 1965 до 2017 участва в много общи художествени изложби в страната и в колективни изложби на български художници в чужбина. През 1979 година е приет за член на Съюза на българските художници. Уредил много самостоятелни изложби в София, Кюстендил, Самоков, Пловдив. 2008 година – носител на националната награда за живопис „Захарий Зограф”. 2012 – удостоен със званието „Почетен гражданин на Самоков”. Умира на 28.02.2018.